Agile Coach

Warszawa

Ta praca jest dla Ciebie, jeśli:

 

 

 • Bardzo dobrze rozumiesz filozofię Agile oraz metodyki zwinnych Scrum, Kanban, Lean itp w dużych organizacjach.
 • Znasz zwinne frameworki w dużej skali, takich jak Nexus, Scaled Agile Framework (SAFe), Scale Scale (LeSS), Scrum@Scale itp.
 • Posiadasz praktyczne doświadczenie w prowadzeniu transformacji Agile w skali całego przedsiębiorstwa dużej skali potwierdzone przykładami - mile widziane doświadczenie w sektorze finansowym.
 • Znasz cykl wytwarzania oprogramowania oraz narzędzi wspierających ten proces.
 • Posiadasz umiejętności coachingu, prowadzenia szkoleń i prezentacji, a także komunikacji i facylitacji.
 • Jesteś samodzielny w działaniu, systematyczny i zaangażowany.
 • Posiadasz wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne i komunikacyjne.
 • Znasz język angielski na poziomie B1/B2.
 • Posiadasz certyfikaty potwierdzające umiejętności w zakresie metodyk zwinnych Level 2.

W naszym zespole będziesz odpowiadać za:

 

 

 • Tworzenie i koordynacja wdrożenia koncepcji organizacji zespołów, struktur i procesów w oparciu o podejścia zwinne do realizacji przedsięwzięć w organizacji - Agile@Scale.
 • Wsparcie zespołów, projektów i organizacji w zakresie zwiększania efektywności wykorzystywanych procesów i sposobów działania.
 • Prowadzenie wewnętrznych szkoleń z zakresu szeroko pojętych technik i metodyk zwinnych.
 • Organizowanie prezentacji, prelekcji, grup wymiany wiedzy oraz innych wydarzeń pomagających w ugruntowaniu podejścia zwinnego w organizacji.
 • Przeprowadzanie pomiarów i audytów zgodności bieżących sposób realizacji przedsięwzięć z podejściami zwinnymi na poziomie organizacji, projektów i zespołów.
 • Wsparcie Product Ownerów w wypracowaniu wskaźników biznesowych (KPI) oraz celów strategicznych(OKR) .
 • Usprawnianie procesów związanych z cyklem życia Produktów Zwinnych.

Oferujemy Ci:

 

 • Wejście w skład zespołu transformacji Agile w jednej z największych organizacji finansowych na polskim rynku.
 • Uczestnictwo w nowatorskich i zróżnicowanych projektach.
 • Zatrudnienie w ramach UoP.
 • Premię uzależnioną od wyników i zaangażowania.
 • Prywatną opiekę medyczną dla Ciebie i Twojej rodziny na preferencyjnych warunkach.
 • Kartę MultiSport i Ubezpieczenie Grupowe na korzystnych warunkach.
 • System szkoleń i programów rozwojowych.