Ekspert w Zespole Rachunków w Biurze Maklerskim

Warszawa

W naszym zespole będziesz odpowiadać za:

 

 

 • Obsługę rachunków inwestycyjnych, w szczególności w zakresie:
  1. monitorowania i weryfikacji operacji otwierania i prowadzenia rachunków inwestycyjnych oraz umów obligacji Skarbu Państwa,
  2. okresowej analizy danych klientów i rachunków,
  3. realizacji dyspozycji klientów i uprawnionych instytucji dotyczących m.in. spraw spadkowych, zabezpieczeń i egzekucji wierzytelności, przenoszenia instrumentów finansowych, wystawiania świadectw depozytowych, zaświadczeń i innych raportów.
 • Współpracę z klientem wewnętrznym Biura Maklerskiego, w tym przygotowywanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych dla pracowników sieci.
 • Opracowywanie i opiniowanie procedur i instrukcji.
 • Udział w grupach roboczych w ramach projektów realizowanych przez Biuro Maklerskie.
 • Koordynowanie/prowadzenie inicjatyw związanych z zakresem zadań Zespołu Rachunków.
 • Podejmowanie działań usprawniających pracę własną i innych.
 • Wspieranie innowacji i wdrażanie ich w praktykę.

Ta praca jest dla Ciebie, jeśli:

 

 

 • Masz ukończone studia wyższe.
 • Posiadasz kilkuletnie doświadczenie na podobnym stanowisku w firmie inwestycyjnej.
 • Znasz język angielski na poziomie komunikatywnym.
 • Posiadasz umiejętność pracy zespołowej.
 • Zaangażowanie, dokładność i umiejętność organizacji pracy – to cechy, które opisują właśnie Ciebie.
 • Jesteś elastyczny i potrafisz dostosować się do zmieniających się priorytetów.

Oferujemy Ci:

 

 

 • Zatrudnienie w ramach umowy o pracę.
 • Premię uzależnioną od wyników i zaangażowania.
 • Prywatną opiekę medyczną dla Ciebie i Twojej rodziny na preferencyjnych warunkach.
 • Kartę MultiSport i Ubezpieczenie Grupowe na korzystnych warunkach.
 • System szkoleń i programów rozwojowych.
 • Dostęp do Wewnętrznej Giełdy Pracy.
 • Przyjazną atmosferę w pracy.